ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2511
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/192/09 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XXXIII/192/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2512
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/191/09 w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010.
Nr aktu prawnego
XXXIII/191/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2513
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/190/09 w sprawie przyjęcia darowizny.
Nr aktu prawnego
XXXIII/190/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2514
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/189/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXXIII/189/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2515
Data podjęcia
2009-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIII/188/09 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubawa na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXIII/188/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2516
Data podjęcia
2009-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 308/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
308/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2517
Data podjęcia
2009-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/187/09 w sprawie planu pracy Rady na 2010r z załącznikiem.
Nr aktu prawnego
XXXII/187/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2518
Data podjęcia
2009-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/186/09 w sprawie planów pracy Komisji Rady na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXII/186/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2519
Data podjęcia
2009-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/185/09 w sprawie podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXII/185/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2520
Data podjęcia
2009-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/184/09 w sprawie w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXII/184/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji