ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2521
Data podjęcia
2009-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/183/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXXII/183/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2522
Data podjęcia
2009-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 307/09 Wójta Gminy Lubawa w sprawie projektu budżetu gminy na 2010r.
Nr aktu prawnego
307/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2523
Data podjęcia
2009-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 306/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 października 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
306/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2524
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nr aktu prawnego
V/30/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2525
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.
Nr aktu prawnego
III/20/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2526
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/19/06 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
Nr aktu prawnego
III/19/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2527
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z załącznikami.
Nr aktu prawnego
III/18/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2528
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z załącznikami.
Nr aktu prawnego
III/17/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2529
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Lubawa.
Nr aktu prawnego
III/16/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2530
Data podjęcia
2006-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Nr aktu prawnego
III/15/06
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji