ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2551
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/181/09 w sprawie uchwalenia programu instalacji gminnych urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Lubawa z załącznikiem - Program instalacji.
Nr aktu prawnego
XXXI/181/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2552
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/180/09 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubawa.
Nr aktu prawnego
XXXI/180/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2553
Data podjęcia
2009-10-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXI/179/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXXI/179/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2554
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych będącego podstawą wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubawa.
Nr aktu prawnego
V/33/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2555
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
V/32/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2556
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr aktu prawnego
V/31/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2557
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
Nr aktu prawnego
V/29/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2558
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw.
Nr aktu prawnego
V/28/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2559
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie udzielenia w 2007 roku pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na finansowaniu i utrzymaniu w miejscowości Prątnica filii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Słoneczko” w Zalewie.
Nr aktu prawnego
V/27/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2560
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
V/26/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji