ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2461
Data podjęcia
2010-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/235/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XLI/235/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2462
Data podjęcia
2010-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/224/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie udostępnienia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni polipropylenowej przy Zespole Szkół w Kazanicach realizowanego w ramach osi 4 LEADER działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.
Nr aktu prawnego
XXXIX/224/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2463
Data podjęcia
2010-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/223/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sampławie realizowanego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego w centrum wsi Sampława” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Nr aktu prawnego
XXXIX/223/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2464
Data podjęcia
2010-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 377/10 Wójta Gminy Lubawa z dnia 23 września 2010r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
377/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2465
Data podjęcia
2010-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/222/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie udostępnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Prątnicy realizowanego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.
Nr aktu prawnego
XXXIX/222/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2466
Data podjęcia
2010-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/234/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Nr aktu prawnego
XL/234/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2467
Data podjęcia
2010-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/233/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Nr aktu prawnego
XL/233/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2468
Data podjęcia
2010-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/232/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 9 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XL/232/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2469
Data podjęcia
2010-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/231/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 9 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Nr aktu prawnego
XL/231/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2470
Data podjęcia
2010-09-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/230/10 Rady Gminy Lubawa z dnia 9 września 2010r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XL/230/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji