ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2581
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/51/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2582
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/50/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i stosowania bonifikat.
Nr aktu prawnego
VIII/50/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2583
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Nr aktu prawnego
VIII/49/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2584
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 roku "Szkolna Trampolina 2".
Nr aktu prawnego
VIII/48/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2585
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/47/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Gdy nie ma przedszkola" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
Nr aktu prawnego
VIII/47/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2586
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/46/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2587
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VIII/45/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2588
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
VII/44/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2589
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Nr aktu prawnego
VII/43/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2590
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie nadania imienia szkołom w Zespole Szkół w Kazanicach.
Nr aktu prawnego
VII/42/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji