ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2621
Data podjęcia
2009-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 242/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie projektu „Jesień życia – czas seniora” w ramach ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu zamkniętego nr 1/PO KL/7.3/2009 na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nr aktu prawnego
242/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2009-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 241/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2008r. i przedstawienia Radzie Gminy
Nr aktu prawnego
241/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2623
Data podjęcia
2009-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 240/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
240/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2009-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 238/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
238/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2009-03-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 237/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
237/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2626
Data podjęcia
2009-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 227/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 25 lutego 2009 roku zmieniające Zarządzenie nr 217/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
227/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2627
Data podjęcia
2009-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 223/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
223/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2628
Data podjęcia
2009-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 217/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
217/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2009-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 216/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
216/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2630
Data podjęcia
2009-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 212/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
212/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji