Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2531
Data podjęcia
2011-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
31/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2532
Data podjęcia
2011-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 28 marca 2011r.w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2010r. i przedstawienia Radzie Gminy.
Nr aktu prawnego
30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2533
Data podjęcia
2011-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 18 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
29/11
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2534
Data podjęcia
2011-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2535
Data podjęcia
2011-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 27/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie przyznania nagrody
Nr aktu prawnego
27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2536
Data podjęcia
2011-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Lubawa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Lubawa.
Nr aktu prawnego
26/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2537
Data podjęcia
2011-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 10 marca 2011r w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w 2011 roku projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr aktu prawnego
V/30/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2538
Data podjęcia
2011-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
Nr aktu prawnego
V/29/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2539
Data podjęcia
2011-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 10 marca 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
Nr aktu prawnego
V/28/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2540
Data podjęcia
2011-03-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Lubawa z dnia 10 marca 2011r . zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Lubawa
Nr aktu prawnego
V/27/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji