ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_146_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Lubawa XXV/146/2017 Obowiązujący
62 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_145_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji utworzony w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie XXV/145/2017 Obowiązujący
63 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_144_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXV/144/2017 Obowiązujący
64 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_143_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022 XXV/143/2017 Obowiązujący
65 2017-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV_142_17 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2017r w sprawie zmiany uchwały budżetowej XXV/142/2017 Obowiązujący
66 2017-03-29 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_248_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 marca 2017r.w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Gminy Lubawa 248/2017 Obowiązujący
67 2017-03-24 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_247_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 marca 2017 r w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2016 r i przedstawienia Radzie Gminy 247/2017 Obowiązujący
68 2017-03-08 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_246_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2017 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji w latach 2017-2022 projektu "Rodzina na PLUS" w ramach konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002.16, Oś piorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie: 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 246/2017 Obowiązujący
69 2017-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_245_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej 245/2017 Obowiązujący
70 2017-03-01 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr_244_2017 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członków komisji konkursowej 244/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu