ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:10:06 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja nr 13/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewidencyjnym 27/24 obręb Zielkowo Gmina Lubawa województwo warmińsko-mazurskie. Mariusz Kowalkowski

Zmiany z dnia: 2022-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:45:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik 13 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki 1-2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki 3-10 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki 11-11b - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:45:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik 12 - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok Marcin Deka
15:42:23 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok
(widoczna od 2022-04-25 00:00:00)
Marcin Deka
15:42:05 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok
(widoczna od 2022-04-25 00:00:00)
Marcin Deka
15:39:42 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2020 rok
(widoczna od 2021-03-26 00:00:00)
Marcin Deka
15:38:44 Edycja elementu informacja Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2020 rok
(widoczna od 2021-03-26 00:00:00)
Marcin Deka

Nawigacja między stronami listy informacji