ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:33:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak znak GKIZP.6730.29.2023 z dnia 31 maja 2023 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 3 (Fijewo 85F/3) na usługowy (żłobek), na działce nr 163, obręb Fijewo, gmina Lubawa
(widoczna od 2023-06-02 00:00:00 do 2023-07-31 00:00:00)
Natalia Zielińska
07:53:30 Edycja elementu informacja Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni ścieków
(widoczna od 2023-04-18 00:00:00 do 2023-06-30 00:00:00)
Szymon Szauer

Zmiany z dnia: 2023-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:40:52 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną Łukasz Zieliński
19:25:21 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Tuszewie wraz z infrastrukturą techniczną Łukasz Zieliński
14:04:06 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzające wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6 w obrębie Lubawa 1 w mieście Lubawa oraz na działce o nr ewid. 13 w obrębie Targowisko w Gminie Lubawa Szymon Szauer
13:39:49 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLIII/274/23 Marcin Deka
13:35:49 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XLIII/275/23 Marcin Deka
13:35:19 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XLIII/275/23 Marcin Deka
13:27:09 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLV/289/23 Marcin Deka
13:27:09 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLV/288/23 Marcin Deka

Nawigacja między stronami listy informacji