ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:26:52 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Targowisko - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo - PU
(widoczna od 2023-02-01 00:00:00 do 2023-03-31 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:28 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzające wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 747 w obrębie Byszwałd, gmina Lubawa Szymon Szauer
09:10:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.1.2023 z 27 stycznia 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na polegającej na rewitalizacji zabytkowego parku w Fijewie, na działce nr 159, obręb Fijewo, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa
(widoczna od 2023-01-30 00:00:00 do 2023-02-28 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:21:43 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2023 Łukasz Zieliński

Zmiany z dnia: 2023-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:38:02 Upublicznienie elementu Petycje 152.1.3.2022 Magdalena Sontowska-Pałasz
14:48:01 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 118, 119/1, 119/2, 120 w obrębie Tuszewo, Gmina Lubawa Szymon Szauer
14:37:02 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 373/1 i 373/3 w obrębie Złotowo, gm. Lubawa Szymon Szauer
10:14:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.16.2022 z 24 stycznia 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV o długości do 94 mb, na części działek nr: 820 i 808/6, obręb Byszwałd, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA-OPERATOR S.A. – Pana Sebastiana Mystkowskiego
(widoczna od 2023-01-26 00:00:00 do 2023-02-28 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:07:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.18.2022 z 23 stycznia 2023 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Kazanicach, na części działki nr 308/6, obręb Kazanice, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa
(widoczna od 2023-01-25 00:00:00 do 2023-02-28 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:08 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 8 farm fotowoltaicznych o mocy do 8 MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą), na części działki nr 660/1, obręb Byszwałd, gmina Lubawa, na wniosek PVE 180 Sp. z o. o.
(widoczna od 2023-01-24 00:00:00 do 2023-02-28 23:59:00)
Natalia Zielińska

Nawigacja między stronami listy informacji