ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:41:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 676/2022 Marcin Deka
09:55:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XL/249/22 Marcin Deka
09:54:05 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XL/247/22 Marcin Deka

Zmiany z dnia: 2023-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:46:30 Upublicznienie elementu dokument UCHWAŁA NR XXXIX/243/22 RADY GMINY LUBAWA z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie stawek od środków transportowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Podatek od środków transportowych. Elżbieta Willamowska
14:44:25 Edycja elementu sprawa Podatek od środków transportowych. Elżbieta Willamowska
14:43:58 Edycja elementu sprawa Podatek od środków transportowych. Elżbieta Willamowska
12:51:37 Edycja elementu załącznik do informacji UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-15/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubawa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2023 r. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Opinie RIO 2023 r Elżbieta Willamowska
12:50:55 Edycja elementu załącznik do informacji UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-15/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubawa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2023 r. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Opinie RIO 2023 r Elżbieta Willamowska
12:32:45 Upublicznienie elementu informacja Opinie RIO 2023 r Elżbieta Willamowska
12:32:02 Deaktywacja elementu informacja Opinie RIO 2023 r Elżbieta Willamowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony