ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:46 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na terenie Gminy Lubawa” Łukasz Zieliński
10:48:58 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2022 wersja nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa na rok 2022 Łukasz Zieliński
09:00:13 Edycja elementu Petycje 3/2021 Marcin Deka

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:52:30 Edycja elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie Nr 573/2022 Wójta Gm. Lubawa z dn.30.05.2022r. w spr. informacji o wyk. budżetu, zobow., dotacjach otrzymanych z budżetów jst, dotacjach udziel innym jst, wykazie udziel. poręczeń i gwarancji, wykazie os. pr. i fiz. oraz jedn. nieposiadających - Nazwa elementu do którego przynależy: 573/2022 Marcin Deka
14:47:33 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 572/2022 Marcin Deka
14:24:33 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 573/2022 Marcin Deka
13:54:26 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie Gminy Lubawa za 2021 rok
(widoczna od 2022-05-31 00:00:00)
Marcin Deka
13:44:27 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 574/2022 Marcin Deka
10:59:44 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja nr 11/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: Zbieraniu i składowaniu ziemi oraz odpadów z remontu i przebudowy dróg na działce o nr ewidencyjnym 517/5 obręb Grabowo Gmina Lubawa Mariusz Kowalkowski

Zmiany z dnia: 2022-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:59:32 Edycja elementu Zamówienia publiczne - załącznik Zestawienie opraw do wymiany - 30.05.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie Gminy Lubawa Łukasz Zieliński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony