ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:03:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.11.2022 z 2.09.2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na budowie sieci elektroeneretycznej SN 15kV i nN 0,4 kV, na części działek nr: 475/1 i 475/2, obręb Rożental, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – Pana Adama Stefaniaka (STELPROJEKT)
(widoczna od 2022-09-07 00:00:00 do 2022-12-31 23:59:00)
Natalia Zielińska
12:23:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak GKIZP.6733.10.2022 z 5.09.2022 r. polegającej na rewitalizacji zabytkowego parku w Fijewie, na działce nr: 159, obręb Fijewo, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
(widoczna od 2022-09-07 00:00:00 do 2022-12-31 23:59:00)
Natalia Zielińska
08:28:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 14-2022 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr ILA2201A, na działce o numerze ewidencyjnym 50/2, obręb Prątnica, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika P4 Sp. z o. o. – Pani Katarzyny Przybysz. Natalia Zielińska
08:25:51 Usunięcie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr ILA2201A, na działce o numerze ewidencyjnym 50/2, obręb Prątnica, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika P4 Sp. z o. o. – Pani Katarzyny Przybysz. Natalia Zielińska
08:25:44 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr ILA2201A, na działce o numerze ewidencyjnym 50/2, obręb Prątnica, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika P4 Sp. z o. o. – Pani Katarzyny Przybysz.
(widoczna od 2022-09-05 00:00:00 do 2022-09-20 00:00:00)
Natalia Zielińska
07:45:12 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z szafką pomiarową, na działkach o numerach ewidencyjnych: 7/24 i 346/9, obręb Mortęgi, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – Pana Tomasza Kasprowicza (Biuro Projektowe ELTOM Tomasz Kasprowicz)
(widoczna od 2022-09-06 00:00:00 do 2022-12-31 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2022-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:18:58 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sampławie Łukasz Zieliński
13:18:58 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sampławie Łukasz Zieliński
12:53:14 Upublicznienie elementu Petycje Or.151.1.1.2022 Magdalena Sontowska-Pałasz
11:07:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA N RIO.IV-0120-237/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE Z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze pólrocze 2022 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: Opinie RIO 2022r. Elżbieta Willamowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony