ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:09:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6730.147.2022 z 12 stycznia 2023 r. odmawiającej ustalenia warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 8 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 240/1, 240/3, 240/4 i 239/13, obręb Omule
(widoczna od 2023-01-23 00:00:00 do 2023-01-31 23:59:00)
Natalia Zielińska
09:58:43 Edycja elementu informacja Sołectwa
(widoczna od 2007-05-01 00:00:00)
Marcin Deka

Zmiany z dnia: 2023-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:53:39 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Budowa zakładu produkującego substraty paszowe z owadów hodowlanych Szymon Szauer
13:46:44 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Rożental o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części działki nr 277/3, obręb Rożental, gmina Lubawa, na wniosek Copernic Black Sp. z o. o.
(widoczna od 2023-01-20 00:00:00 do 2023-02-28 23:59:00)
Natalia Zielińska
13:44:42 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Budowa do 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 26 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 6 w obrębie Lubawa 1 w mieście Lubawa oraz na działce o nr ewid. 13 w obrębie Targowisko w Gminie Lubawa Szymon Szauer
13:30:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy chowu brojlerów składającej się z trzech budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 99,9 tys. sztuk wraz z infrastrukturą, na działkach nr: 162/3, 162/4, 162/5, obręb Łążyn, gmina Lubawa, na wniosek Pana Andrzeja Dmochewicza
(widoczna od 2023-01-20 00:00:00 do 2023-02-28 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:57:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Elżbieta Willamowska
09:52:02 Upublicznienie elementu informacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji udzielanej w roku 2023 dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lubawa, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym oraz najbliższej gminie. Elżbieta Willamowska

Zmiany z dnia: 2023-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:28:25 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 10 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 680/9 w obrębie Sampława w Gminie Lubawa Szymon Szauer
13:25:09 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 320, 321, 366/3 obręb Byszwałd Gmina Lubawa Szymon Szauer

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony