ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:12:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wiejskiej Lubawa za 2021 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Raport o stanie Gminy Lubawa za 2021 rok Marcin Deka

Zmiany z dnia: 2022-06-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:53:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze - Nazwa elementu do którego przynależy: Cyfrowa Gmina – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego Łukasz Zieliński
11:53:20 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Cyfrowa Gmina – zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego Łukasz Zieliński

Zmiany z dnia: 2022-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:36:07 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu Łukasz Zieliński
09:49:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu Łukasz Zieliński

Zmiany z dnia: 2022-06-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:02:19 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Decyzja nr 14/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 4 MW wraz z 2 kontenerowymi stacjami transformatorowymi nn/SN wraz infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr 149, 151 i 153 obręb Szczepankowo Gmina Lubawa. Mariusz Kowalkowski

Zmiany z dnia: 2022-06-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:49:54 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej Nr 147044N w msc. Mortęgi – post. II Łukasz Zieliński
09:47:55 Upublicznienie elementu informacja Bilans z wykonania budżetu JST Elżbieta Willamowska
09:45:36 Usunięcie elementu informacja Bilans z wykonanaia budżetu JST Elżbieta Willamowska
09:44:30 Upublicznienie elementu informacja Bilans z wykonanaia budżetu JST Elżbieta Willamowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony