ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:36:17 Edycja elementu informacja Petycja ws. upamiętnienia rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy Magdalena Sontowska-Pałasz
12:35:49 Edycja elementu informacja Petycja ws. upamiętnienia rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy Magdalena Sontowska-Pałasz
12:34:57 Upublicznienie elementu informacja Petycja ws. upamiętnienia rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polski i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego gminy Magdalena Sontowska-Pałasz

Zmiany z dnia: 2023-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:22:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji zabytkowego parku w Fijewie, na działce nr 159, obręb Fijewo, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa
(widoczna od 2023-01-10 00:00:00 do 2023-03-31 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-01-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:32:39 Edycja elementu sprawa Podatek od środków transportowych. Elżbieta Willamowska

Zmiany z dnia: 2023-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:04:58 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działce o nr ewid. 373/1 i 373/3 w obrębie Złotowo, gm. Lubawa Szymon Szauer
09:40:51 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego znak OŚ-PS.726.4.2021 z 3.01.2023 r. o niezałatwieniu w terminie sprawy nałożenia na PKP Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa - Gdynia, w granicach województwa warmińsko-mazurskiego, od km 132+640 do km 236+900, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie
(widoczna od 2023-01-05 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Natalia Zielińska
08:05:55 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.17.2022 z 29 grudnia 2022 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV na kablową o długości do 220mb, na części działek nr: 159, 67 i 55/9, obręb Fijewo, gmina Lubawa, na wniosek Gminy Wiejskiej Lubawa
(widoczna od 2023-01-04 00:00:00 do 2023-02-28 23:59:00)
Natalia Zielińska

Zmiany z dnia: 2023-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:56 Upublicznienie elementu informacja Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)
(widoczna od 2023-01-04 00:00:00)
Marcin Deka
12:47:55 Deaktywacja elementu informacja Komunikat o przyjmowaniu wniosków na zakup preferencyjny węgla
(widoczna od 2022-11-08 00:00:00)
Marcin Deka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony