ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:40:42 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa Łukasz Zieliński
15:39:55 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa Łukasz Zieliński
15:39:55 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o unieważnieniu - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa Łukasz Zieliński
15:11:25 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Lubawa w sprawie polowania zbiorowego w Kole Łowieckim "Ponowa"
(widoczna od 2022-08-10 00:00:00 do 2023-12-31 23:59:00)
Łukasz Zieliński
15:10:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Wójta Gminy Lubawa w sprawie polowania zbiorowego w Kole Łowieckim Ponowa z 19.08.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Lubawa z dnia 08.08.2022 r. w sprawie polowania zbiorowego w Kole Łowieckim "Ponowa" Łukasz Zieliński
14:05:09 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Wyjaśnienia treści SWZ 2 - 22.08.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa kontenera szatniowego na boisko sportowe w Sampławie Łukasz Zieliński
11:57:51 Upublicznienie elementu dokument Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży. Elżbieta Willamowska
11:55:29 Edycja elementu sprawa Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży. Elżbieta Willamowska

Zmiany z dnia: 2022-08-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:31:30 Upublicznienie elementu Przetargi - załącznik Informacja - Nazwa elementu do którego przynależy: GKIZP.6840.9.2021 Edyta Zielińska
12:30:02 Upublicznienie elementu informacja Obwieszenie o wydaniu decyzji znak GKIZP.6733.8.2022 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Lubawa, polegającej na decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, na części działek nr: 15 i 29/51, obręb Fijewo, gmina Lubawa, na wniosek Pełnomocnika ENERGA OPERATOR S.A. – Pana Jarosława Pankowskiego
(widoczna od 2022-08-19 00:00:00 do 2022-09-04 00:00:00)
Aleksandra Siemiątkowska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony