ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/46/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/46/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VIII/45/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2643
Data podjęcia
2007-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
VII/44/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2644
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Nr aktu prawnego
VII/43/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie nadania imienia szkołom w Zespole Szkół w Kazanicach.
Nr aktu prawnego
VII/42/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia darowizny.
Nr aktu prawnego
VII/41/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/40/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z gminą Grodziczno w sprawie zasilenia w wodę części wsi Mortęgi z wodociągu publicznego Gminy Grodziczno.
Nr aktu prawnego
VII/40/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/39/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Byszwałdzie oraz ustanowienie zabezpieczenia.
Nr aktu prawnego
VII/39/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/38/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubawie.
Nr aktu prawnego
VII/38/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2007-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/37/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
VII/37/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji