ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2661
Data podjęcia
2009-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/165/09 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Grabowo.
Nr aktu prawnego
XXVIII/165/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2662
Data podjęcia
2009-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/164/09 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Wałdyki.
Nr aktu prawnego
XXVIII/164/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2663
Data podjęcia
2009-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/163/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagród dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXVIII/163/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2664
Data podjęcia
2009-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/162/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXVIII/162/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2665
Data podjęcia
2009-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVIII/161/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
XXVIII/161/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2666
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/160/09 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej na 2009 rok pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie”.
Nr aktu prawnego
XXVII/160/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2667
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/159/09 w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
XXVII/159/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2668
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/158/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXVII/158/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2669
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/157/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Targowisko Dolne.
Nr aktu prawnego
XXVII/157/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2670
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/156/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazanice.
Nr aktu prawnego
XXVII/156/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji