ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2661
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/29/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
Nr aktu prawnego
V/29/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2662
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/28/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw.
Nr aktu prawnego
V/28/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2663
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie udzielenia w 2007 roku pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na finansowaniu i utrzymaniu w miejscowości Prątnica filii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Słoneczko” w Zalewie.
Nr aktu prawnego
V/27/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2664
Data podjęcia
2007-03-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
V/26/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2665
Data podjęcia
2007-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubawie.
Nr aktu prawnego
IV/25/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2666
Data podjęcia
2007-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007.
Nr aktu prawnego
IV/24/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2667
Data podjęcia
2007-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lubawa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
IV/23/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2668
Data podjęcia
2007-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
IV/22/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2669
Data podjęcia
2007-02-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.
Nr aktu prawnego
IV/21/07
Status
Obowiązujący
Lp: 2670
Data podjęcia
2008-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
XXII/125/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji