ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2681
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/114/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Kurzętnik i Grodziczno.
Nr aktu prawnego
XX/114/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2682
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/113/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
Nr aktu prawnego
XX/113/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2683
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
XX/112/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2684
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/111/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
XX/111/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2685
Data podjęcia
2008-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/110/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.
Nr aktu prawnego
XIX/110/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2686
Data podjęcia
2008-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/109/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Nr aktu prawnego
XIX/109/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2687
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Wel.
Nr aktu prawnego
XVIII/108/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2688
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/107/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich.
Nr aktu prawnego
XVIII/107/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2689
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/106/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie opinii odnośnie projektu Uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
Nr aktu prawnego
XVIII/106/08
Status
Obowiązujący
Lp: 2690
Data podjęcia
2008-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/105/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 28 sierpnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy.
Nr aktu prawnego
XVIII/105/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji