ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2681
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/160/09 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej na 2009 rok pn. „Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie”.
Nr aktu prawnego
XXVII/160/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2682
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/159/09 w sprawie przystąpienia Gminy Lubawa do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pn. „Aktywna rodzina” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
XXVII/159/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2683
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/158/09 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XXVII/158/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2684
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/157/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Targowisko Dolne.
Nr aktu prawnego
XXVII/157/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2685
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/156/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kazanice.
Nr aktu prawnego
XXVII/156/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2686
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/155/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowo.
Nr aktu prawnego
XXVII/155/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2687
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/154/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wałdyki.
Nr aktu prawnego
XXVII/154/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2688
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/153/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Złotowo.
Nr aktu prawnego
XXVII/153/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2689
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/152/09 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Nr aktu prawnego
XXVII/152/09
Status
Obowiązujący
Lp: 2690
Data podjęcia
2009-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/151/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubawa.
Nr aktu prawnego
XXVII/151/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji