ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-05-25 2018-06-12 09:00:00 Budowa hali sportowej w miejscowości Byszwałd ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 411.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 58.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 52.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 276.5 KiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 19.4 MiB)
 • Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 8.5 MiB)
 • Projekt budowlany – branża architektoniczno-budowlana (PDF, 9.3 MiB)
 • Projekt budowlany – branża konstrukcyjna budynku (PDF, 2 MiB)
 • Projekt budowlany – branża konstrukczjna dachu (PDF, 1.4 MiB)
 • Projekt budowlany – branża elektryczna (PDF, 2.7 MiB)
 • Projekt budowlany - branża sanitarna (PDF, 17 MiB)
 • Projekt budowlany – rozbiórka (PDF, 2.4 MiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczna (PDF, 99.5 KiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 117.9 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 57.9 KiB)
 • Przedmiar robót – branża sanitarna (PDF, 231.6 KiB)
 • STWiORB – branża architektoniczno-konstrukcyjna (PDF, 1.9 MiB)
 • STWiORB – branża elektryczna (PDF, 626.1 KiB)
 • STWiORB – branża sanitarna, zagospodarowanie terenu, wyposażenie (PDF, 1.3 MiB)
 • Charakterystyka energetyczna budynku (PDF, 2.9 MiB)
2 2018-01-25 2018-12-31 23:59:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa ogłoszony
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa (PDF, 145 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu