ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-08 2018-03-23 13:00:00 Modernizacja i adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej na Bibliotekę Publiczną Gminy Lubawa, Filia Prątnica ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 410.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 69 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 42 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 1 (PDF, 267.1 KiB)
 • Projekt umowy dla części nr 2 (PDF, 178.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia - dostawa (PDF, 284.4 KiB)
 • Przedmiar robót – wyposażenie (PDF, 27.2 KiB)
 • Projekt robót budowlanych i wyposażenia – branża architektoniczna (PDF, 5.6 MiB)
 • Przedmiar robót – branża architektoniczna (PDF, 53.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża architektoniczna (PDF, 328.6 KiB)
 • Projekt robót budowlanych – branża elektryczna (PDF, 997.3 KiB)
 • Przedmiar robót – branża elektryczna (PDF, 42.8 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna (PDF, 2.5 MiB)
 • Projekt robót budowlanych – branża sanitarna (PDF, 4.6 MiB)
 • Przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja w obrębie kotłowni) (PDF, 32.3 KiB)
 • Przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja wod.-kan., c.w., i wentylacji) (PDF, 50.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna (PDF, 1.2 MiB)
2 2018-01-25 2018-12-31 23:59:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa ogłoszony
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa (PDF, 145 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu