ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-20 2018-08-08 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej Nr 147021N w m. Łążyn – post. II ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 375.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 62.5 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Warunki udzialu (DOC, 38 KiB)
 • Oświadczenie z art. 25a ust. 1 - Wykluczenie (DOC, 41.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 44.5 KiB)
 • Oświadczenie o doświadczeniach zawodowych (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o potencjale kadrowym (DOC, 50.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 264.6 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 4.2 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 4.4 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 125.1 KiB)
 • Szczegółowe specyfikacje techniczne (PDF, 5.3 MiB)
2 2018-01-25 2018-12-31 23:59:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa ogłoszony
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Lubawa (PDF, 145 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu