Referat Finansowo-Podatkowy - Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Referat Finansowo-Podatkowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Do zadań referatu finansowo-podatkowego, którego kierownikiem jest Skarbnik Gminy, należy w szczególności:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-01 16:53:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

1) opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla Gminy,
2) przygotowywanie danych do projektu budżetu i dokumentów towarzyszących zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy „zasadami dotyczącymi procedury uchwalania budżetu”,
3) prowadzenie gminnych funduszy celowych na zasadach określonych przepisami ustaw szczególnych,
4) realizowanie planu dochodów i wydatków budżetowych dokonywanie analiz w tym przedmiocie oraz wypracowanie wniosków w zakresie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie Gminy,
5) prowadzenie kontroli gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, których działalność powiązana jest z budżetem Gminy,
6) prowadzenie ewidencji składników mienia gminnego, udziałów oraz dokonywania okresowych inwentaryzacji,
7) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie w razie potrzeby kontroli w tym zakresie,
8) przygotowywanie danych do projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz ustalania inkasa, inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia,
9) opracowywanie danych do projektów uchwał w sprawach związanych z podatkami i opłatami lokalnymi,
10) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie stosowania ulgi umorzeń podatkowych,
11) przygotowanie projektów decyzji w sprawie udzielania pomocy publicznej,
12) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz informacji opisowych dotyczących realizacji budżetu i działalności finansowej Gminy,
13) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem finansującym, innymi bankami i fundacjami,
14) prowadzenie księgowości budżetowej i podatkowej,
15) prowadzenie obsługi kasowej, sprzedaż znaczków skarbowych oraz gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
16) podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności i świadczeń stanowiących dochody budżetowe,
17) prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową Gminy,
18) prowadzenie rejestru sprzedaży – ewidencja podatku Vat,
19) wystawianie faktur Vat za czynsz od lokali mieszkalnych i innych,
20) przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych przy realizacji faktur za roboty budowlane, usługi i dostawy,
21) obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej,
22) zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
23) prowadzenie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu
24) Kontrola rolników w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie ( ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),
25) Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyla informację: Bach Henryk Data wytworzenia informacji: 2009-04-01 16:53:42
Osoba, która odpowiada za treść: Jędrychowska Anna Data wprowadzenia do BIP 2009-04-01 16:53:42
Wprowadził informację do BIP: Marcin Bielicki Data udostępnienia informacji: 2009-04-01 16:53:45
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Bielicki Data ostatniej zmiany: 2009-04-01 19:14:50
Artykuł był wyświetlony: 1704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu