ˆ

Zamówienia poniżej 130.000 zł netto

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2023-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 910.7 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 41 KiB)
 • Zestawienie cenowe (XLS, 46 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 572 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 807.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 1 - z 12.04.2023 (PDF, 287.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 134.7 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2023-02-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 107.9 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 108.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 121.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 137.6 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wywóz nieczystości ciekłych i odbiór odpadów – osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 236.5 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 129.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 170.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 126.6 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2022-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych – post. II
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 248.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 63.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 124.8 KiB)
 • Mapa terenu Gminy Lubawa z podziałem na rejony odśnieżania (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 143.6 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2022-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 254 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 72 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 124.8 KiB)
 • Mapa terenu Gminy Lubawa z podziałem na rejony odśnieżania (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 151.6 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2022-09-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla eko-groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa - post. II
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 187.1 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 103.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 122 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 1 - z 07.09.2022 (PDF, 148.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 136.7 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2022-08-09
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla eko-groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 386.2 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 203.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 228.9 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu (PDF, 128.9 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 774.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 40.5 KiB)
 • Zestawienie cenowe 2022_2023 (XLS, 46.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 617.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 1 - z 12.04.2022 (PDF, 801.8 KiB)
 • Zal. 1 - Zestawienie cenowe 2022_2023 - zmiana z 12.04.2022 (XLS, 46 KiB)
 • Zal. 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zmiana z 12.04.2022 (PDF, 439.6 KiB)
 • Zal. 3 - Projekt umowy - zmiana z 12.04.2022 (PDF, 633.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 440.9 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2022-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszyw do remontu dróg gminnych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 208.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 228.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 444.5 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2022-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa transportu na rzecz Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 760.6 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 543.6 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 562.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 446.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji