ˆ

Zamówienia poniżej 130.000 zł netto

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2022-04-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 774.4 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 40.5 KiB)
 • Zestawienie cenowe 2022_2023 (XLS, 46.5 KiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 439.3 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 617.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 1 - z 12.04.2022 (PDF, 801.8 KiB)
 • Zal. 1 - Zestawienie cenowe 2022_2023 - zmiana z 12.04.2022 (XLS, 46 KiB)
 • Zal. 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zmiana z 12.04.2022 (PDF, 439.6 KiB)
 • Zal. 3 - Projekt umowy - zmiana z 12.04.2022 (PDF, 633.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 440.9 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2022-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszyw do remontu dróg gminnych
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 208.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 228.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 444.5 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2022-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa transportu na rzecz Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 760.6 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 543.6 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 562.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 446.7 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2022-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Profilacja i zagęszczanie jezdni dróg gminnych administrowanych przez Gminę Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 761.4 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 433.8 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 571.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 447.6 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2021-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wywóz nieczystości ciekłych i odbiór odpadów – osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z posesji podległych Urzędowi Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 760.7 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 438.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 565.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 439.2 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2021-08-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów drewnianych – tarcica dębowa lub modrzewiowa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Formularz oferty (DOCX, 13 KiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa gazu płynnego propan do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 374.1 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 203.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 305.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z 09.08.2021 (PDF, 319.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 450.7 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa pelletu do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 390.3 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 202.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 306 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 448.3 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2021-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla eko-groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 386.4 KiB)
 • Formularz oferty (PDF, 203.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 229 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego z 05.08.2021 (PDF, 338.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 450.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze - zmiana (PDF, 451.9 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2021-06-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-18 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa (sprzedaż i dystrybucję) gazu ziemnego wysokometanowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 772.8 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 48.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 643.6 KiB)
 • Zestawienie punktów poboru gazu (XLS, 37 KiB)
 • Zestawienie cen paliwa gazowego (XLS, 42 KiB)
 • Pełnomocnictwo (PDF, 520.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego 1 - 15.06.2021 (PDF, 731.9 KiB)
 • Zał. 1 do Wyjaśnień treści Zapytania ofertowego 1 z 15.06.2021 - Projekt umowy (PDF, 643.9 KiB)
 • Zał. 2 do Wyjaśnień treści Zapytania ofertowego 1 z 15.06.2021 - Zestawienie punktów poboru gazu (XLS, 37.5 KiB)
 • Zał. 3 do Wyjaśnień treści Zapytania ofertowego 1 z 15.06.2021 - Zestawienie cen paliwa gazowego (XLS, 42.5 KiB)
 • Modyfikacja treści Zapytania ofertowego 1 - 18.06.2021 (PDF, 500.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze (PDF, 448.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji