ˆ

Wyniki naboru

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania dokumentów
2022-07-19 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami, gospodarki lokalowej, geodezji i działalności gospodarczej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 2
Data ogłoszenia
2022-03-29
Termin składania dokumentów
2022-04-13 15:00:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Szkoła Podstawowa
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-03-29
Termin składania dokumentów
2022-04-13 15:00:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach
Nazwa wydziału ogłaszającego
Szkoła Podstawowa
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-09-02
Termin składania dokumentów
2021-09-15 15:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Samodzielne stanowisko pracy
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-08-06
Termin składania dokumentów
2021-08-17 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. finansowo-podatkowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo-Podatkowy
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-08-05
Termin składania dokumentów
2021-08-16 16:00:00
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. finansowo-podatkowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo-Podatkowy
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-04-13
Termin składania dokumentów
2021-04-23 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. finansowo-podatkowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo-Podatkowy
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-02-01
Termin składania dokumentów
2021-02-16 15:00:00
Stanowisko
Rachmistrz spisowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Oświatowy
Lp: 9
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania dokumentów
2020-12-21 00:00:00
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. finansowo-podatkowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo-Podatkowy
Lp: 10
Data ogłoszenia
2020-06-15
Termin składania dokumentów
2020-07-08 00:00:00
Stanowisko
Rachmistrz spisowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Oświatowy

Nawigacja między stronami listy informacji