ˆ

Wyniki naboru

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 21
Data ogłoszenia
2017-09-18
Termin składania dokumentów
2017-10-09 00:00:00
Stanowisko
Stanowisko pracy ds. drogownictwa i komunikacji w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 22
Data ogłoszenia
2017-07-17
Termin składania dokumentów
2017-07-31 16:00:00
Stanowisko
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowo-Podatkowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansowo-Podatkowy
Lp: 23
Data ogłoszenia
2017-05-11
Termin składania dokumentów
2017-06-01 00:00:00
Stanowisko
Dyrektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno - Oświatowy
Lp: 24
Data ogłoszenia
2016-11-02
Termin składania dokumentów
2016-11-28 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej , Inwestycji i Zamówień Publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Lp: 25
Data ogłoszenia
2016-02-24
Termin składania dokumentów
2016-03-14 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. finansowo-podatkowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno-Oświatowy
Lp: 26
Data ogłoszenia
2015-07-09
Termin składania dokumentów
2015-08-05 00:00:00
Stanowisko
Dyrektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno - Oświatowy
Lp: 27
Data ogłoszenia
2015-07-09
Termin składania dokumentów
2015-08-05 00:00:00
Stanowisko
Dyrektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno - Oświatowy
Lp: 28
Data ogłoszenia
2014-06-03
Termin składania dokumentów
2014-06-20 00:00:00
Stanowisko
Dyrektor
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Organizacyjno - Oświatowy
Lp: 29
Data ogłoszenia
2014-04-03
Termin składania dokumentów
2014-04-18 00:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Samodzielne stanowisko pracy
Lp: 30
Data ogłoszenia
2012-08-29
Termin składania dokumentów
2012-09-11 00:00:00
Stanowisko
Inspektor/podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej,Inwestycji i Zamówień Publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Nawigacja między stronami listy informacji