ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Referat Organizacyjno-Oświatowy ›
 • Referat Finansowo-Oświatowy ›
 • Referat Finansowo-Podatkowy ›
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych ›
 • Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich ›
 • Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obronnych, ochrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej ›

  Kierownik: Marcin Deka

  Siedziba:

  Fijewo 73 14–260 Lubawa pok. fax. 89 645 54 15

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) realizowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym: - tworzenie gminnych ochotniczych straży pożarnych, terenowych służb ratowniczych oraz innych jednostek ratowniczych, - opracowywanie informacji dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w przypadku powołania służb specjalistycznych) przedkładanych przez Wójta Wojewodzie, - ponoszenie kosztów utrzymania budynku bądź obiektu zajmowanego przez osp, które nie są własnością Gminy, 2) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej kraju, 3) koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, 4) przeprowadzanie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony, 5) wzywanie do rejestru poborowych, 6) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych, 7) wzywanie do stawienia się przed komisją lekarską i komisją poborową, 8) sporządzanie list poborowych, 9) współdziałanie z Wojewodą w przeprowadzaniu poboru, 10) zawiadamianie wojskowego komendanta uzupełnień o statusie pracownika podlegającego czynnej służbie wojskowej, 11) wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony, 12) przestrzeganie przy zameldowaniu i zmianie miejsca pobytu obowiązku czynnej służby wojskowej; zawiadamianie Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz Wójta Gminy poprzedniego miejsca pobytu o zmianie miejsca zamieszkania, 13) organizowanie i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 14) wydawanie decyzji uznającej poborowego za jedynego żywiciela rodziny, 15) przyznawanie i wypłacanie zasiłku na utrzymanie rodzin żołnierzy, 16) tworzenie formacji obrony cywilnej, 17) przeznaczanie do służby w obronie cywilnej (nadawanie przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego), 18) organizowanie służby zastępczej poborowych, 19) wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacyjnych sił zbrojnych, 20) wydawanie na podstawie decyzji Rady Ministrów decyzji w sprawie przygotowania do samoobrony, 21) wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych, 22) zgłaszanie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, wykonywanie zadań Szefa Gminnego Zespołu Reagowania.

  Telefon kontaktowy:

  89 6455410 wew. 440

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek: 8.00-16.00 wtorek-piątek: 7.00-15.00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw administratora bezpieczeństwa informacji ›
 • Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw promocji gminy ›
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych ›
 • Urząd Stanu Cywilnego ›