ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (2013r).Drukuj informacjęSprawa: Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (2013r).

Szczegóły informacji

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest oraz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (2013r).

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2010-02-12 10:07:30

Termin załatwienia

brak terminu

Osoba kontaktowa

Łukasz Zieliński

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa
        Fijewo 73
   14-260 Lubawa
pokój nr 23 (budynek B)

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-42

Adres e-mail

urzad@gminalubawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa
        Fijewo 73
   14-260 Lubawa
pokój nr 23 (budynek B)

Wymagane Dokumenty

Opłaty

Nie pobiera się.

Uwagi

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest
Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie
 wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
 urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)


1.Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi
  azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie
  spisu z natury.
2.Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest"
  stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia i przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia właściwemu
  marszałkowi województwa.
3.Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację, o której mowa w ust. 2, odpowiednio wójtowi,
  burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

4.Informację, o której mowa w ust. 2, sporządza się w dwóch egzemplarzach:
  1) jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.


Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z § 4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)


1.Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego,
  instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów
  w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów.
2.Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości
  bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej "oceną".  Wzór oceny określa
  załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.Podmioty, o których mowa w ust. 1, przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego
  azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów
  budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na
  podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być
  dołączona do książki obiektu budowlanego.".

Zgodnie z § 11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r.
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)


Pierwszej kontroli, o której mowa w § 4 ust. 1, należy dokonać w terminie do
6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Podstawa prawna

(1.Art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska
  (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn zm.).
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
  wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których
  były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
3.Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie
  sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
  (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Zieliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-09 12:03:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Zieliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-12 10:07:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Zieliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-16 12:38:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2796 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony