ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie na pobyt stałyDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2009-04-02 10:55:25

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Osoba kontaktowa

Maria Bulińska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
tel. (89) 645-54-36, pok. Nr 22.

Telefon kontaktowy

(89) 6455436

Adres e-mail

ewid@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów
oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.
Nie jest wymagane osobiste zgłoszenie się.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
tel. (89) 645-54-36, pok. Nr 22.

Wymagane Dokumenty

1.Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” podpisany czytelnie przez właściciela, najemcę lokalu,  
    druk E-1 zameldowanie na pobyt stały (do pobrania załącznik)
2.Dowód osobisty osoby meldującej się (ewentualnie inny dokument stwierdzający tożsamość osoby).
3.Odpis skrócony aktu urodzenia – gdy zameldowanie dotyczy osoby niepełnoletniej).
4.Książeczka wojskowa (mężczyźni od 18-50 roku życia, kobiety-pielęgniarki do 40 roku życia).
UWAGA!
Jeżeli w książeczce wojskowej znajduje się karta mobilizacyjna należy wcześniej zgłosić się do WKU – Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 24 (celem zgłoszenia zmiany adresu).
5.Do wglądu tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (np. umowa najmu, akt notarialny, orzeczenie sądu…).
6.Dowód osobisty właściciela, najemcy lokalu.
7.Potwierdzenie wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Czas realizacji

W dniu złożenia dokumentów.

Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.
Zgodnie z art. 47 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (Dz.U.Nr 139, poz.993 z 2006 r.) w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zamieszkiwania osoby, Urząd może wydać decyzję o odmowie zameldowania, od której stronie służy odwołanie do Wojewody.
W przypadku zameldowania osoby na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu, podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego.
W tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.
Każdorazowa zmiana adresu pobytu stałego łączy się z koniecznością wymiany dowodu osobistego.
Osoba meldująca się na pobyt stały otrzymuje bezpłatnie poświadczenie zameldowania ważne na okres 2 m-cy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 983).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony