ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek rolny od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek rolny od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek rolny od osób prawnych

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2011-06-28 11:15:47

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Alina Ewertowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel. (089) 645-54-28 pok. nr 12  (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-28

Adres e-mail

ewertowska.a@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Rozstrzygnięcie sprawy następuje przez sprawdzenie deklaracji pod względem formalno-prawnym.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych,
tel. (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistenienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy poprzez złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego.
 
Druk do pobrania: DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - obowiązywał do dnia 30 czerwca 2019 r.(do pobrania w załączniku)
 
Zgodnie z dodanym do art. 6a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.) ustępem 8a, informacje o gruntach oraz deklaracje na podatek rolny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6a ust. 11 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraww których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono grunt). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady
 
Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):
 
UwagaDo każdej deklaracji DR-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDR-1 (1)stanowiący jej integralną część.
 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia -  do Samorządowego Kolegium Owoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa i składa sie je w Sekretariacie UG Lubawa lub pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi

  • Wysokość podatku rolnego jest określana przez podatnika w deklaracji,
  • Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy wystawia decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
  • Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12
 
  • Podatek rolny można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.)
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12
 
  • Ulgi i zwolnienia:
  1. z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha – podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.). Przez okres 5 lat –zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku – 75 % ulga, w 7 roku – 50% ulga.
  2. ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi 25% poniesionych nakładów. Ulga z tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. Podstawa prawna – art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.).
Podatek płatny jest w 4 ratach kwartalnych w terminie do dnia:
 I rata – do 15 marca każdego roku,
II rata – do 15 maja każdego roku,
        III rata – do 15 września każdego roku,
         IV rata – do 15 listopada każdego roku.
 
 Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania. Podstawa prawna – art. 6a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.)
 
  • Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Lubawa:
UWAGA NR KONTA OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
Bank Spółdzielczy w Lubawie:
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
 
Obowiązek składania informacji DR-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku rolnym.
 
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1017),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 900 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,  poz. 362 z późn. zm.),
- Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2015 r., poz. 5036).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-27 11:47:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-28 11:15:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28 13:51:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony