ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek leśny od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek leśny od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek leśny od osób prawnych

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2011-06-28 11:15:54

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Alina Ewertowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel. (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500.

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-28

Adres e-mail

ewertowska.a@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Rozstrzygnięcie sprawy następuje przez sprawdzenie deklaracji pod względem formalno-prawnym.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel. (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500.

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy poprzez złożenie deklaracji w sprawie podatku leśnego.
 
Druk do pobrania: DL-1 – Deklaracja na podatek leśny - druk obowiązywał do dnia 30 czerwca 2019 r.  (plik do pobrania w załączniku)
 
Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) ustępem 5a, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek leśny mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 9 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono las). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Gminy
 
Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r(obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraww których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):
UwagaDo każdej deklaracji DL-1 (1) należy obowiązkowo dołączyć załącznik ZDL-1 (1)stanowiący jej integralną część.
 

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy lub do pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi

  • Wysokość podatku leśnego jest określana przez podatnika w deklaracji,
  • Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy wystawia decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
  • Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12.
  • Podatek leśny można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12.
  • Termin płatności podatku leśnego określa art. 6 ust 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do 15 każdego miesiąca.
 
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania. 
  • Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Lubawa:
UWAGA NR KONTA OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
Bank Spółdzielczy w Lubawie:
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
  • Obowiązek składania informacji DL-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku leśnym.
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

- Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2015 r., poz. 5036),
- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r., poz. 1018),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 900 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-24 10:27:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-28 11:15:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28 13:54:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony