ˆ

Konsultacje

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/246/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XXXIX/246/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/245/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
XXXIX/245/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/244/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/244/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/243/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/243/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/242/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/242/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/241/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/241/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/240/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
XXXIX/240/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIX/239/22 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XXXIX/239/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 661/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubawa do prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Nr aktu prawnego
661/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 660/2022 Wójta Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedawanego przez Gminę Lubawa paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego
Nr aktu prawnego
660/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji