ˆ

Zarządzenia Kierownika Urzędu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 767/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wiejskiej Lubawa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 15 października 2023 r.
Nr aktu prawnego
767/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 765/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 08 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Lubawa
Nr aktu prawnego
765/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 764/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubawa do wykonywania czynności związanych z wyborami
Nr aktu prawnego
764/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 763/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 1 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubawa do wykonywania czynności związanych z wyborami
Nr aktu prawnego
763/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 762/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 18/2019w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy społecznej Gminy Lubawa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
762/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 761/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy społecznej Gminy Lubawa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
761/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/300/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia opinii
Nr aktu prawnego
XLVII/300/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVII/299/23 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynku
Nr aktu prawnego
XLVII/299/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 758/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Lubawa
Nr aktu prawnego
758/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 757/2023 Wójta Gminy Lubawa z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
757/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji