ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1571 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/152/09 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. XXVII/152/09 Obowiązujący
1572 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/151/09 w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubawa. XXVII/151/09 Obowiązujący
1573 2009-05-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVII/150/09 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. XXVII/150/09 Obowiązujący
1574 2009-05-29 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 264/09 Wójta Gminy Lubawa w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku. 264/09 Obowiązujący
1575 2009-05-22 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 262/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy. 262/09 Obowiązujący
1576 2009-03-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXV/144/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej. XXV/144/09 Obowiązujący
1577 2009-04-29 Zarządzenia Wójta Zarządzenie Nr 253/09 Wójta Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I kwartał 2009r. 253/09 Obowiązujący
1578 2009-04-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI /149/ 09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. XXVI/149/ 09 Obowiązujący
1579 2009-04-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/148//09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego XXVI/148/09 Obowiązujący
1580 2009-04-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXVI/147/09 Rady Gminy Lubawa z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Byszwałd. XXVI/147/09 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu