ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1431 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie udzielenia w 2007 roku pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego polegającego na finansowaniu i utrzymaniu w miejscowości Prątnica filii Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej “Słoneczko” w Zalewie. V/27/07 Obowiązujący
1432 2007-03-08 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 8 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy. V/26/07 Obowiązujący
1433 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/25/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminnym Ośrodku Zdrowia w Lubawie. IV/25/07 Obowiązujący
1434 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/24/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007. IV/24/07 Obowiązujący
1435 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/23/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Lubawa oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych. IV/23/07 Obowiązujący
1436 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/22/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy. IV/22/07 Obowiązujący
1437 2007-02-02 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/21/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007. IV/21/07 Obowiązujący
1438 2008-12-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXII/125/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii XXII/125/08 Obowiązujący
1439 2008-12-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXII/124/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. XXII/124/08 Obowiązujący
1440 2008-12-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXII/123/08 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. XXII/123/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu