Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

Wydział: Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2009-04-02 10:54:02

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego. W wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy. W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa. Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego. Nie jest wymagane osobiste zgłoszenie się.

Osoba kontaktowa

Lidia Tuszyńska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
tel. (089) 645-54-36, pok. Nr 22.

Telefon kontaktowy

(089) 6455436

Adres e-mail

ewid@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.
W wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.
W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.
Nie jest wymagane osobiste zgłoszenie się.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
tel. (089) 645-54-36, pok. Nr 22.

Wymagane Dokumenty

1.Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” podpisany czytelnie przez właściciela (najemcę) lokalu.
2.Dowód osobisty osoby meldującej się (ewentualnie inny dokument stwierdzający tożsamość osoby).
3.Odpis skrócony aktu urodzenia – gdy zameldowanie dotyczy osoby niepełnoletniej).
4.Książeczka wojskowa (mężczyźni od 18-50 roku życia, kobiety-pielęgniarki do 40 roku życia).
UWAGA!
Jeżeli w książeczce wojskowej znajduje się karta mobilizacyjna należy wcześniej zgłosić się do WKU – Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie,ul. Czarnieckiego 24 (celem zgłoszenia zmiany adresu).
5.Do wglądu tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt czasowy     ponad 3 miesiące (np. umowa najmu, akt   notarialny, orzeczenie sądu…).
6.Dowód osobisty właściciela, najemcy lokalu.

Czas realizacji

W dniu złożenia dokumentów.

Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 983).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Bulińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Tuszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-02 10:53:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Bulińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-02 10:54:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Bulińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 12:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3175 raz(y)