Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Wydział: Jednoosobowe Stanowiska Pracy do spraw obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2009-04-02 10:49:39

Termin załatwienia

- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie, - w wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

Osoba kontaktowa

Lidia Tuszyńska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych,
tel. (089) 645-54-36, pok. Nr 22.

Telefon kontaktowy

(089) 6455436

Adres e-mail

ewid@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
W wyniku dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, tel. (089) 645-54-36, pok. Nr 22.

Wymagane Dokumenty

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt czasowy do 3 miesięcy
1.Paszport osoby meldującej się – dla ruchu bezwizowego.
2.Zaproszenie lub dokument (wiza) na podstawie którego osoba przybyła do Polski.
3.Dowód osobisty właściciela (najemcy) lokalu, w ewentualnych przypadkach umowa o najem  
   lokalu.

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
1.Paszport osoby meldującej się.
2.Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” podpisany  
   czytelnie przez właściciela (najemcę) lokalu.
3.Dowód osobisty osoby meldującej się (ewentualnie inny dokument stwierdzający tożsamość  
   osoby).
4.Do wglądu tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt czasowy  
   ponad 3 miesiące (np. umowa najmu, akt notarialny, orzeczenie sądu…).
5.Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, ważna wiza lub zaproszenie określające okres  
   pobytu na terenie RP.
Po dokonaniu zameldowania cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania, które będzie
podstawą do otrzymania karty pobytu czasowego.
Cudzoziemcy zgłaszający pobyt stały
1.Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
   zezwalające na osiedlenie się.
2.Wypełniony druk „Zgłoszenie pobytu stałego” podpisany czytelnie przez właściciela  
   (najemcę) lokalu.
Po dokonaniu zameldowania na pobyt stały cudzoziemiec otrzymuje poświadczenie zameldowania
na pobyt stały, które będzie podstawa do otrzymania karty pobytu stałego.

Czas realizacji

W dniu złożenia dokumentów.

Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 983).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Bulińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Tuszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-02 10:49:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Bulińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-02 10:49:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maria Bulińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-15 12:54:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2901 raz(y)