Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Odpis z rejestru instytucji kultury

Wydział: Referat Organizacyjno-Oświatowy

Ogłoszono dnia: 2012-11-07 11:57:40

Termin załatwienia

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru

Osoba kontaktowa

Senkowska Żaneta

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa
      Fijewo 73
14-260 Lubawa

Telefon kontaktowy

(89) 645-54-17

Adres e-mail

senkowska.z@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa
        Fijewo 73
  14-260 Lubawa
lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (pełny lub skrócony)
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później
niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę
wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w
sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

Opłaty

- 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Do wniosku o wydanie poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej

Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Bank Spółdzielczy w Lubawie
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2023 r. poz 2111). na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Uwagi

Gmina Lubawa prowadzi rejestr instytucji kultury, dla których jest organizatorem.
Obecnie w rejestrze zarejestrowano:
1.Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru – w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – na wniosek

Odpis z rejestru instytucji kultury udostępnia się w postaci pełnej lub skróconej.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia udostępniania rejestru
instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Zieliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Senkowska Żaneta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-07 11:57:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Deka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-07 11:57:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Deka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-03 09:10:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3148 raz(y)