ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Łączne zobowiązanie pieniężne

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2011-06-28 11:15:56

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

Alina Ewertowska, Małgorzata Gros

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel. (089) 645-54-23, (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500.

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-23, (089) 645-54-28

Adres e-mail

gros.m@gminalubawa.pl, ewertowska.a@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Wszelkie informacje – patrz dany podatek, którego stałeś się płatnikiem (np. leśny, od nieruchomości, rolny).
 
Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy, w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej Gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej Gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
Łączne zobowiązanie pieniężne należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli lub posiadaczy.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel. (089) 645-54-23, (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500.

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy.
 
Druk do pobrania: INRL - 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (plik do pobrania w załączniku)

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy lub do pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi

Łączne zobowiązanie pieniężne dotyczy osób fizycznych.
Jest to podatek rolny występujący łącznie z podatkiem od nieruchomości lub podatkiem leśnym.
 
Podatek płatny jest w 4 ratach kwartalnych w terminie do dnia:
 I rata – do 15 marca każdego roku
II rata – do 15 maja każdego roku
        III rata – do 15 września każdego roku
          IV rata – do 15 listopada każdego roku 
 
Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie Urzędu Gminy Lubawa lub na konto Urzędu Gminy Lubawa:
 
UWAGA NR KONTA OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
Bank Spółdzielczy w Lubawie:
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
 
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Gros, Alina Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-22 11:49:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-28 11:15:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Elżbieta Willamowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-02 08:27:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1815 raz(y)