ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje nieudostępniane

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-06-01 10:32:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP
 Informacja publiczna nie udostępniona w BIP jest udostępniona na wniosek w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w zaproponowany we wniosku sposób. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udostępnienie informacji publicznej w sposób i formie wynikającej ze złożonego wniosku, urząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie wnioskiem i wskaże, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona.
O ile w terminie 14 dni wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek zostaną poniesione dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.
O ile informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest ona udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Załączniki:

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony