ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-03-22 09:47:37 przez Marcin Bielicki

Akapit nr - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Urząd Gminy Lubawa jest Wójt Gminy Lubawa lub osoba przez niego wyznaczona, z siedzibą w Fijewie 73, 14-260 Lubawa.
  2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) w celach realizacji zadań przez Urząd Gminy Lubawa określonych przepisami prawa.
  3. Podawanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.
  4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy. W tym celu może zwrócić się pisemnie w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Wójta Gminy Lubawa.
« powrót do poprzedniej strony