ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Gminie Wiejskiej Lubawa

Informacja ogłoszona dnia 2017-03-22 09:47:37 przez Marcin Bielicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Gmina Wiejska Lubawa informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wiejska Lubawa z siedzibą w Urzędzie Gminy Lubawa Fijewo 73, 14- 260 Lubawa, reprezentowana przez Wójta Gminy Lubawa Pana Tomasz Ewertowskiego, z którym można skontaktować się telefonując pod numer: +48 89 645 54 10 lub pisząc na adres e- mail: .
2. Inspektor Ochrony Danych:
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres e- mail: .
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wypełnienia obowiązków prawnych;
  • realizacji umów;
  • w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • wyrażonej przez Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • zapisów zawartych w umowach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej na podstawie art. 6. ust. 1 lit e) RODO;
4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych:
Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ww. celach może stanowić wymóg ustawowy lub może stanowić warunek zawarcia umowy a ich nie podanie skutkować może ograniczeniem lub uniemożliwieniem realizacji usługi. Podanie przez Państwa danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, jest dobrowolne.
5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych:
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe Administrator danych będzie przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3., w szczególności przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
7. Odbiorcy danych osobowych:
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą również być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wiejską Lubawa/Urzędem Gminy Lubawa przetwarzają Państwa dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Lubawa a także osoby posiadające dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
8. Przekazywanie danych osobowych:
Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo: dostępu do wglądu swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych; usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym decyzji o profilowaniu.
11. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2., tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryk Bach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryk Bach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-22 09:47:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-22 09:47:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-26 11:08:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony