ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – post. 2Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – post. 2

Szczegóły informacji

Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych – post. 2

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy - WARIANT I

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2024/BZP 00243330

Termin składania ofert / wniosków: 2024-03-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-03-21 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2024-03-13 przez

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy.
2. Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 14212200-2 Kruszywo
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w ilościach i rodzaju:
Rodzaj
Ilość
Kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-31,5mm
2 600 ton
Kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-45mm
600 ton
4. Kruszywo winno być pozbawione zanieczyszczeń takich jak: metal, szkło, drewno, plastik, ziemia itp
5. Ilość i termin dostawy ustalana będzie odrębnie.
6. Dostawa kruszywa we wskazane przez Zamawiającego miejsca w promieniu do 15 km od miejscowości Fijewo.
7. Oferowane kruszywo winno spełniać wymagania określone w specyfikacjach stanowiących załączniki do niniejszej SWZ.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całkowitej ilości dostaw określonych w pkt 3.
9. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badania laboratoryjne danego materiału wg pkt. 2.14 Specyfikacji technicznej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony