Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lubawa
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sekretarz

Szczegóły informacji

Sekretarz Gminy Lubawa

Informacja ogłoszona dnia 2009-04-01 17:45:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Sekretarza sprawuje Adam Roznerski

Tel: (89) 645-54-10 wew. 413

1. Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.
2. Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
    - opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu, 
    - opracowywanie projektu statutu i regulaminów organów Gminy, 
    - nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy,
    - analizowanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących przejmowania przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej,
    - współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim,
    - zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy,
    - przekazywanie aktów prawnych właściwym rzeczowo stanowiskom pracy odpowiedzialnych za wykonanie zadań,
    - kontrola realizacji zadań wynikających z aktów prawnych,
    - wyznaczanie stanowisk wiodących w realizacji aktu prawnego,
    - organizowanie współdziałania z jednostkami pomocniczymi Gminy (sołectwa) oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
    - organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne, 
    - zapewnienie obsługi techniczno-biurowej organów Gminy i Wójta, 
    - bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
    - nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków,
    - zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
    - nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
    - nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji ochrony danych osobowych oraz instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
    - organizowanie przestrzegania zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli,
    - inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
    - zapewnienie obsługi prawnej organów Gminy i Urzędu,
    - przyjmowanie ustnych oświadczeń woli (testamenty allograficzne),
    - branie udziału w posiedzeniach Rady Gminy i jej komisji,
    - wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dąbrowska Stanisława
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Gawarzewska Elżbieta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-01 17:45:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-01 17:45:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19 15:13:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2597 raz(y)