ˆ

Deklaracja Dostępności

Szczegóły informacji

Koordynator ds. dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-02-03 14:06:03 przez Marcin Bielicki

Akapit nr - brak tytułu

Koordynatorem ds. dostępności jest Pan Mariusz Kowalkowski
tel. 89 645-54-45
e-mail: