ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

XXIX/195/21

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIX

Kadencja: VIII

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-30

Data wejścia w życie: 2021-12-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-12-30

Tytuł aktu:

Uchwała Nr XXIX/195/21 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubawa

Załączniki