ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa węgla eko-groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa - post. IIDrukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa węgla eko-groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa - post. II

Szczegóły informacji

Dostawa węgla eko-groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa - post. II

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Lubawa

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-12 12:00:00

Treść:

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy.
2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 09111210-5
3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla eko-groszek do jednostek organizacyjnych Gminy Lubawa.
4. Wykaz jednostek objętych dostawami:
- Świetlica wiejska w Prątnicy,
- Świetlica wiejska w Sampławie;
5. Przedmiot zamówienia powinien spełniać poniższe wymagania:
 
Lp.
Właściwość
Jm
Wartość
1
Wartość opałowa
kJ/kg
od 23000
2
Popiół Ar
%
do 17,00
3
Siarka
%
do 1,1
 
6. Ustala się, że Wykonawca będzie realizować zamówienie na podstawie pisemnego zlecenia według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, nie później jak w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia.
7. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi ok. 60 ton węgla eko-groszek.
8. Szacunkowa wielkość jednej dostawy – 25 ton.
9. Ze względu na brak możliwości składowania przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całkowitej ilości dostaw określonych w pkt 7. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony