ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach na terenie Gminy LubawaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach na terenie Gminy Lubawa

Szczegóły informacji

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w czterech miejscowościach na terenie Gminy Lubawa

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy - WARIANT I

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Lubawa

Finansowanie: Środki zewnętrzne + Środki własne

Nr UZP: 2022/BZP 00350091/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-28 09:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-09-15 przez Łukasz Zieliński

Treść:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy.
2. Wspólny Słownik Zamówień
CPV: 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
CPV: 37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
4. Materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca.
5. Wszystkie prace objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, udzielonymi zgłoszeniami. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów prac wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
6. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.
7. Rozwiązania równoważne:
7.1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych  w specyfikacji, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów,
7.2. Zamawiający zaleca zadawanie zapytań do SWZ celem wyjaśnienia równoważności danego elementu,
7.3. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.
7.4. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne elementy muszą:
7.4.1. posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji,
7.4.2. posiadać stosowne dopuszczenia i atesty.
7.5. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez zamawiającego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-15 14:32:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Zieliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-15 14:38:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Zieliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-12 14:41:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony