ˆ

Strona główna - informacja

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-04-01 18:52:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Tel. (089) 645-54-10
Fax. (089) 645-54-15

e-mail:

NIP: 744-10-01-392
REGON: 0005????? 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać
w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Lubawa:

BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE
ODDZIAŁ LUBAWA
NR: 41 8832 0001 1001 0000 0299 0001 

Osoby uiszczające opłaty poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
proszone są o dokonywanie wpłat na następujący nr konta

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
S.W.I.F.T. CODE: POLU PL PR
BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE O/LUBAWA
PL41 8832 0001 1001 0000 0299 00010983 0002