ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

44/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa do 8 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 660/1 w obrębie Byszwałd w Gminie Lubawa

Znak sprawy: GKIZP.6220.30.2022

Data wydania: 2022-11-24

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Urząd Gminy Lubawa

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: PVE 180 Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lubawa

Załączniki