ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

43/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przetwarzanie odpadów w celu rekultywacji złoża piasku ze żwirem na części działki nr 501/4 obręb Prątnica Gmina Lubawa.

Znak sprawy: GKIZP 6220.12.2022

Data wydania: 2022-11-22

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Urząd Gminy Lubawa

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane

Miejsce przechowywania: Urząd Gminy Lubawa

Załączniki