ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Wniosek o wpis/zmianę/wykreślenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Ogłoszono dnia: 2009-04-02 09:02:57

Termin załatwienia

Niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku

Osoba kontaktowa

Joanna Kasprowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa
pokój nr 23 (budynek B)
tel.(089) 645-54-60

Telefon kontaktowy

89 6455460

Adres e-mail

edg@gminalubawa.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa
Fijewo 73
14-260 Lubawa
pokój nr 23 (budynek B)
tel.(089) 645-54-60

Opłaty

Zwolnione z opłat na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zmianami)

Uwagi

1. Wniosek EDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego.
2. Wniosek dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć osobiście, bądź przesłać na adres Urzędu Gminy Lubawa listem poleconym, tylko w przypadku gdy własnoręczność podpisu wnioskodawcy poświadczona jest przez notariusza.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony