ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wydział: Referat Finansowo-Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2011-06-28 11:15:51

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Alina Ewertowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel.  (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500

Telefon kontaktowy

(089) 645-54-28

Adres e-mail

ewertowska.a@gminalubawa.pl

Sposób załatwienia

Rozstrzygnięcie sprawy następuje przez sprawdzenie deklaracji pod względem formalno-prawnym.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Lubawa. Stanowisko d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych
tel.  (089) 645-54-28, pok. nr 12 (budynek A) w godzinach:
poniedziałek – 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 700 - 1500

Wymagane Dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy poprzez złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.
 
Druk do pobrania: DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości - druk obowiązywał do dnia 30 czerwca 2019 r.(do pobrania w załączniku)
 
Zgodnie z dodanym do art. 6 ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) ust. 9a, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane od dnia 1 lipca 2019 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez platformę ePUAP). Możliwość taka dotyczy tylko nowych, ministerialnych wzorów deklaracji, przy czym warunkiem uprawniającym do złożenia zeznania na nowym formularzu jest to, aby obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
 
Jednocześnie na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 6 ust. 13 wyżej wskazanej ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.  Wzory te obowiązują od dnia 1 lipca, ale mają zastosowanie tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. (np. po tym dniu zakupiono nieruchomość). W pozostałych przypadkach stosuje się wzory wynikające z uchwały Rady Gminy
 
Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.)

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubawa i składa się je w Sekretariacie Urzędu Gminy lub do pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi

  • Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji,
  • Jeżeli osoba prawna nie złoży deklaracji w ustawowym terminie organ podatkowy wystawia decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
  • Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty.
Podstawa prawna art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 900 z późn. zm.)
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12.
  • Podatek od nieruchomości można umorzyć.
Podstawa prawna - art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 900 z późn. zm.)
 
Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub w pok. nr 12.
  • Termin płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust 9 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia:
 
I rata w terminie do 31 stycznia, pozostałe raty w terminie do 15 każdego miesiąca.
 
Raty podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania. 
  • Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Gminy Lubawa:
UWAGA NR KONTA OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.
Bank Spółdzielczy w Lubawie:
16 8832 0001 2001 0000 0299 0018
 
Obowiązek składania informacji DN-1 dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg przewidzianych w ustawie o podatku od nieruchomości.
 
Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

- Uchwała nr XXXV/228/14 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r., poz. 2386),
- Uchwała nr XXXV/229/2014 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 czerwiec 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2014 r., poz. 2387),
- Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2015 r., poz. 1264),
- Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Lubawa z dnia 30 listopada 2015 r., w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2015 r., poz. 5036),
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz 900 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018, poz. 362 z późn. zm.).
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Lubawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Zalewska, Dorota Staniszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Zalewska, Alina Ewertowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-24 12:00:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Pawłowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-28 11:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Chrobak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-28 13:51:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony